Aufzug achtern.

Aufzug

Geländer

Korek rozporowy.

Otwór spustowy.

Knaga wewnętrzna.

Knaga dziobowa.

Kandachar.